Nasza Kadra

null
DYREKTOR MGR EDYTA KALINOWSKA
Mgr Edyta Kalinowska
Dyrektor
Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest psychologiem i na co dzień pracuje z dziećmi. Projekt, jaki powstał w budynku przy  ul. Jodłowej 1 w Stanisławowie Pierwszym, Przedszkole Jodłowy Zakątek oraz Poradnia Inspiracja to spełnienie marzeń – jej i jej męża. Jest to miejsce, w którym każde dziecko, także to wymagające szczególnego wsparcia ze strony specjalistów, otrzymuje kompleksową opiekę i pomoc na miarę swoich indywidualnych potrzeb. Rodzic ma pewność, że jego dziecko pod opieką zespołu profesjonalistów otrzymuje wsparcie, jakiego naprawdę potrzebuje.  Przedszkole Jodłowy Zakątek to placówka zapewniająca wszechstronny rozwój małego człowieka. Pani Dyrektor uwielbia patrzeć na radość dzieci, które przekraczają kolejne granice, zdobywają nowe umiejętności i pokonują kolejne trudności na drodze swojego rozwoju. Każdy sukces dziecka cieszy i codziennie dodaje nowej energii do dalszego rozwijania placówki. Stworzyła miejsce, gdzie – w atmosferze akceptacji, szacunku i zrozumienia – dzieci rozwijają swoje zdolności i zainteresowania, nabierają wiary we własne siły i przygotowują się do dalszej edukacji.  Prywatnie jest mamą dwunastoletniego Szymona.
null
OLIGOFRENOPEDAGOG ZASTĘPCA DYREKTORA MGR MARTA PEREKITKO
Mgr Marta Perekitko
Zastępca Dyrektora
Pani Marta Perekitko jest pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem, pedagogiem specjalnym oraz terapeutą integracji sensorycznej. W Jodłowym Zakątku piastuje stanowisko Zastępcy Dyrektora, wspiera grono pedagogiczne pod względem merytorycznym. Sama również prowadzi zajęcia edukacyjne w Grupie Jagódek i jest nauczycielem wspomagającym w grupie integracyjnej. Jej doświadczenie i zaangażowanie sprawia, że  jest skarbnicą pomysłów i rad dla swoich koleżanek. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad przebiegiem zajęć edukacyjnych.

Mimo ogromnej wiedzy, ciągle podnosi kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach. Sama również prowadzi szkolenia dla kadry pedagogicznej Jodłowego Zakątka.

null
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OLIGOFRENOPEDAGOG MGR ANGELIKA FORDYMA
Mgr Angelika Frodyma
Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
Pani Angelika w swojej pracy pedagogicznej kieruje się zasadą, że dziecko musi dostać tyle czasu, ile rzeczywiście potrzebuje. Niezwykłą cierpliwością, intuicją pedagogiczną i pogodnym usposobieniem jest w stanie zaskarbić sobie zaufanie każdego malucha. Dzięki wrażliwości, empatii i postawie szacunku do dziecka Pani Angelika buduje w Nim przekonanie, że Ono – Dziecko jest bardzo ważne. Niezwykła intuicja pedagogiczna poparta rzetelną wiedzą pozwala Pani Angelice w prowadzeniu przedszkolaków trudną drogą budowania relacji rówieśniczych. W procesie dydaktycznym aktywnie wspiera swoich małych podopiecznych w odkrywaniu radości, jaką daje zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności oraz przekraczanie dotychczasowych granic własnych możliwości.

Pani Angelika doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w kursach i szkoleniach.

null
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OLIGOFRENOPEDAGOG MGR ANNA SEROKA
Mgr Anna Seroka
Nauczyciel wychowania przedszkolnego, oligofrenopedagog
Pani Ania jest wychowawcą w grupie Sówek – to najstarsza grupa w Jodłowym Zakątku. Nasze Sówki przygotowują się do pracy w zerówce. Trochę mniej zabawy i trochę więcej pracy… Nad przebiegiem procesu przystosowania dzieci do wymagań szkolnych czuwa właśnie Pani Ania. Doświadczony pedagog wie, że dzieci w tym wieku potrzebują wyzwań edukacyjnych. Wyrozumiała Ciocia Ania odkrywa z Sówkami zakamarki wiedzy – oczywiście również poprzez zabawę. Nasze starszaki poznają literki, uczą się czytać i liczyć.
null
OLIGOFRENOPEDAGOG MGR KASANDRA LEWANDOWSKA
Mgr Kasandra Lewandowska
Oligofrenopedagog
Pełna ciepła i zaangażowana Pani Kasandra bardzo aktywnie wspiera nasze maluchy we wszystkich sytuacjach. Jej intuicja pedagogiczna, wrodzona empatia i serdeczność sprawiły, że bezbłędnie odnalazła drogę do serduszka każdego przedszkolaka  w Jodłowym Zakątku. Uczy przedszkolaki wszystkiego, czego muszą się one nauczyć i wspiera je w trudnej wspinaczce na wyższe poziomy umiejętności. Pani Kasandra jest bardzo muzykalną osobą. Trudno się więc dziwić, że podopieczni Pani Kasandry radzą sobie śpiewająco.
null
POMOC NAUCZYCIELA MGR ALEKSANDRA FLIS
Mgr Aleksandra Flis
Asystentka nauczyciela
Pani Ola jest magistrem bezpieczeństwa wewnętrznego. W Jodłowym Zakątku pomaga Pani Angelice w opiece nad grupą Jeżyków. Bierze udział w przygotowywaniu materiałów do zajęć edukacyjnych, aktywnie wspiera Panią Angelikę podczas prowadzenia zajęć, pomaga Jeżykom w nabywaniu nowych umiejętności. Uśmiechnięta, cierpliwa i troskliwa Ciocia Ola zawsze znajduje wspólny język z dziećmi i jest doskonałą towarzyszką przy pracy i zabawie.
null
ASYSTENTKA DYREKTORA LIC. MAGDALENA BOGULAK
Magdalena Bogulak
Asystentka sekretariatu
Pani Magda w przedszkolu Jodłowy Zakątek wspomaga dyrektora, kadrę pedagogiczną i specjalistów prowadzących zajęcia z przedszkolakami poprzez dbanie o właściwy obieg informacji i dokumentów oraz wykonywanie prac administracyjno-biurowych. Każdy Przedszkolak zwracający się do Cioci Magdy jest wysłuchany z należytą uwagą, a jego prośby są traktowane bardzo poważnie. Wszystkie przedszkolaki wiedzą, że Ciocia Magda zawsze pomoże:).  Jest osobą bardzo kompetentną, zawsze gotową udzielić pomocy i rady. Dba, aby wszyscy, zarówno dzieci, ich rodzice, jak i pracownicy, czuli się komfortowo i bezpiecznie w naszej placówce. Lubi podejmować nowe wyzwania i stale się rozwija.
null
POMOC NAUCZYCIELA INNA MELNYK

Kluczową rolę w edukacj najmłodszych odgrywa nauczyciel. My to wiemy!

null

Niepubliczne PrzedszkoleJodłowy Zakątek

Nasze przedszkole powstało, aby stworzyć dzieciom optymalne warunki do zdobywania umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym później w szkole. Zależy nam, aby każde dziecko czuło, że jest dla nas ważne i było szczęśliwe. Promujemy zdrowie, optymizm i zachowania przyjazne przyrodzie. Wspieramy w pokonywaniu trudności, uczymy tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka.

Adres

05-126 Stanisławów Pierwszy

ul.Jodłowa 1

Telefon

508 414 525