Grupy integracyjne i grupa terapeutyczna

TERAPIA I INTEGRACJA

Zapewniamy opiekę wykwalifikowanych specjalistów, którzy realizują u naszych przedszkolaków Indywidualny Program Terapeutyczny a także szeroko wspierają wszystkie przedszkolaki. Dziecko, przebywając w placówce, jest kompleksowo i wielokierunkowo wspierane terapeutycznie i edukacyjnie. Dzięki dostępności terapeutów wykorzystujemy najlepszy czas w ciągu dnia na przeprowadzenie zajęć edukacyjnych i terapeutycznych. Przekłada się to na efektywność podejmowanych działań.

W Przedszkolu Jodłowy Zakątek grupy integracyjne oraz grupa terapeutyczna realizują program dydaktyczno – wychowawczy zgodny z podstawą programową oraz intensywne działania terapeutyczne. Dzieci uczęszczające do grupy terapeutycznej oraz dzieci z orzeczeniem, uczęszczające do grupy integracyjnej objęte są intensywnym programem terapeutycznym przez cały okres edukacji przedszkolnej. W przypadku gdy, dziecko uzyska odroczenie obowiązku szkolnego, może uczęszczać do przedszkola nawet do 9 roku życia.

Programy terapii są opracowywane indywidualnie dla każdego dziecka przez zespół specjalistów, którzy pracują z dzieckiem, tj. logopedę, neurologopedę, terapeutę integracji sensorycznej, oligofrenopedagoga, psychologa i nauczyciela grupy przedszkolnej.

Co nas wyróżnia spośród typowych przedszkoli integracyjnych? To, że posiadamy również grupę terapeutyczną. Dzięki temu powoli przygotowujemy dzieci z grupy terapeutycznej do pełnego udziału i funkcjonowania w grupie integracyjnej. W zależności od trudności i potrzeb dziecka włączamy stopniowo dzieci w zabawy i różnorodne zajęcia, aby docelowo mogły kontynuować edukację przedszkolną w naszej grupie integracyjnej. Dzięki temu zapewniamy ciągłość terapii, ale także dajemy poczucie bezpieczeństwa. Dziecko, które jest gotowe, aby przejść na kolejny etap funkcjonowania społecznego, nie ponosi przy tym ogromnych kosztów emocjonalnych związanych ze zmianą na zupełnie nową placówkę. Dalsza edukacja odbywa się w znanym otoczeniu i ze znanymi osobami, które kontynuują kierunek wyznaczony wcześniej.

Dzięki niewielkim grupom i wyspecjalizowanej kadrze wszystkie dzieci mogą wszechstronnie się rozwijać, uczyć się od siebie nawzajem tolerancji, życzliwości, akceptacji, szacunku i otwartości na drugą osobę.

Grupy integracyjne to miejsce dla dzieci rozwijających się typowo oraz dla dzieci ze spectrum autyzmu lub innymi dysfunkcjami rozwojowymi, które są gotowe uczestniczyć w zajęciach w szerszym gronie kolegów i koleżanek. W grupie integracyjnej na stałe przebywa oligofrenopedagog, który aktywnie wspiera dzieci zarówno na polu edukacyjnym, jak i w zakresie umiejętności społecznych.

W naszej placówce zwracamy szczególną uwagę na indywidualny rozwój każdego dziecka i jego potrzeby. Dzięki wspaniałej kadrze możemy zadbać o zaspokojenie potrzeb edukacyjnych, terapeutycznych, emocjonalnych i społecznych każdego przedszkolaka.

Indywidualny Program Edukacyjno-Terapeutyczny

W ramach realizacji IPET w zależności od indywidualnych potrzeb, zapewniamy opiekę:

  • pedagoga specjalnego
  • neurologopedy/logopedy
  • terapeuty integracji sensorycznej
  • terapeuty ręki
  • rehabilitanta
  • psychologa

Nasze Przedszkole to placówka, która w pełni zaspokaja potrzeby rozwojowe dzieci!

null

Niepubliczne Przedszkole
Jodłowy Zakątek

Nasze przedszkole powstało , aby stworzyć dzieciom optymalne warunki do zdobywania umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym później w szkole. Zależy nam, aby każde dziecko czuło się u nas bezpiecznie, było kochane i szczęśliwe.Promujemy zdrowie, optymizm i zachowania przyjazne przyrodzie. Wspieramy w pokonywaniu trudności, uczymy tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka.

Adres

ul. Jodłowa 1
05 – 126 Stanisławów Pierwszy

Telefon

508 414 525