Dokumenty

 Druki dokumentów niezbędne do zapisania dziecka do Jodłowego Zakątka są dostępne w sekretariacie placówki w godzinach 8:00 – 15:30. Rodzic otrzymuje komplet dokumentów podczas odwiedzin w Przedszkolu 🙂

Bo dzieci są najważniejsze!

null

Niepubliczne Przedszkole
Jodłowy Zakątek

Nasze przedszkole powstało , aby stworzyć dzieciom optymalne warunki do zdobywania umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym później w szkole. Zależy nam, aby każde dziecko czuło się u nas bezpiecznie, było kochane i szczęśliwe.Promujemy zdrowie, optymizm i zachowania przyjazne przyrodzie. Wspieramy w pokonywaniu trudności, uczymy tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka.

Adres

ul. Jodłowa 1
05 – 126 Stanisławów Pierwszy

Telefon

508 414 525