Ramowy Plan Dnia

7:00 – 8:30
Rozpoczęcie dnia

 • schodzenie się dzieci, zabawy swobodne w kącikach tematycznych według zainteresowań i inwencji dzieci

8:30 – 9:00
Śniadanie

 • przygotowanie do śniadania: czynności porządkowe, higieniczne, samoobsługowe
 • śniadanie, kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków

9:00 – 11:00
Zajęcia dydaktyczne

 • spotkanie w kole – wspólne powitanie dnia, omówienie planu dnia
 • zajęcia wychowawczo-edukacyjne realizowane wg wybranego programu wychowania przedszkolnego
 • zajęcia językowe
 • ogólnorozwojowe np. logorytmika, rozwijające percepcję wzrokową, słuchową, koordynację wzrokowo-ruchową, grafomotorykę, sprawność ruchową

11:00 – 12:00
Zabawa na świeżym powietrzu

 • przygotowanie do wyjścia do ogrodu: czynności samoobsługowe i organizacyjne
 • pobyt w ogrodzie przedszkolnym, spacery, gry i zabawy ruchowe, zajęcia sportowe, obserwacje przyrodnicze, prace gospodarcze, porządkowe i ogrodnicze (w przypadku nieodpowiedniej pogody gry i zabawy ruchowe w salach)

12:00 – 12:30
Obiad – zupa

 • przygotowanie do posiłku: czynności samoobsługowe i higieniczne
 • posiłek, kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków

12:30 – 13:30
Odpoczynek poobiedni

 • ćwiczenia relaksacyjne
 • przygotowanie do odpoczynku: czynności higieniczne, organizacyjne i samoobsługowe
 • odpoczynek dzieci młodszych (ułożenie do snu)
 • odpoczynek dzieci starszych połączony ze słuchaniem bajek, opowiadań i muzyki poważnej i relaksacyjnej, spokojne zabawy

13:30 – 14:15
Obiad – II danie

 • przygotowanie do posiłku: czynności samoobsługowe, organizacyjne i porządkowe
 • posiłek, kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków

14:15 – 15:45
Kontynuacja zajęć edukacyjno – wychowawczych

 • zabawy dydaktyczne, tematyczne, ruchowe, muzyczne, plastyczno-techniczne, rytmika /wg ustalonego harmonogramu/
 • udział w wybranych zajęciach dodatkowych

15:45 – 16:00
Podwieczorek

 • podwieczorek, kształtowanie nawyków estetycznego, kulturalnego i samodzielnego spożywania posiłków

16:00 – 18:00
Zajęcia i zabawy wg zainteresowań

 • zabawy swobodne wg zainteresowań
 • praca indywidualna z dziećmi dostosowana do ich możliwości oraz potrzeb
 • utrwalanie poznanych wierszy i piosenek
 • obserwacje
 • udział w wybranych zajęciach dodatkowych

17:00
Zakończenie dnia

Dbamy o wszechstronny rozwój naszych Przedszkolaków

null

Niepubliczne Przedszkole
Jodłowy Zakątek

Nasze przedszkole powstało , aby stworzyć dzieciom optymalne warunki do zdobywania umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym później w szkole. Zależy nam, aby każde dziecko czuło się u nas bezpiecznie, było kochane i szczęśliwe.Promujemy zdrowie, optymizm i zachowania przyjazne przyrodzie. Wspieramy w pokonywaniu trudności, uczymy tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka.
logo2_footer

Adres

ul. Jodłowa 1
05 – 126 Stanisławów Pierwszy

Telefon

508 414 525