Nasza Kadra

null
DYREKTOR MGR EDYTA KALINOWSKA
Mgr Edyta Kalinowska
Dyrektor
Ukończyła studia magisterskie na kierunku psychologia kliniczna na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego. Jest psychologiem i na co dzień pracuje z dziećmi. Projekt, jaki powstał w budynku przy  ul. Jodłowej 1 w Stanisławowie Pierwszym, Przedszkole Jodłowy Zakątek oraz Poradnia Inspiracja to spełnienie marzeń – jej i jej męża. Jest to miejsce, w którym każde dziecko, także to wymagające szczególnego wsparcia ze strony specjalistów, otrzymuje kompleksową opiekę i pomoc na miarę swoich indywidualnych potrzeb. Rodzic ma pewność, że jego dziecko pod opieką zespołu profesjonalistów otrzymuje wsparcie, jakiego naprawdę potrzebuje.  Przedszkole Jodłowy Zakątek to placówka zapewniająca wszechstronny rozwój małego człowieka. Pani Dyrektor uwielbia patrzeć na radość dzieci, które przekraczają kolejne granice, zdobywają nowe umiejętności i pokonują kolejne trudności na drodze swojego rozwoju. Każdy sukces dziecka cieszy i codziennie dodaje nowej energii do dalszego rozwijania placówki. Stworzyła miejsce, gdzie – w atmosferze akceptacji, szacunku i zrozumienia – dzieci rozwijają swoje zdolności i zainteresowania, nabierają wiary we własne siły i przygotowują do dalszej edukacji.  Prywatnie jest mamą dwunastoletniego Szymona.
null
ZASTĘPCA DYREKTORA MGR MARTA PEREKITKO
Mgr Marta Perekitko
Zastępca Dyrektora
Pani Marta Perekitko jest pedagogiem z wieloletnim doświadczeniem, pedagogiem specjalnym oraz terapeutą integracji sensorycznej. W Jodłowym Zakątku piastuje stanowisko Zastępcy Dyrektora, wspiera grono pedagogiczne pod względem merytorycznym. Sama również prowadzi zajęcia edukacyjne w Grupie Lisków i jest nauczycielem wspomagającym w grupie integracyjnej. Jej doświadczenie i zaangażowanie sprawia, że  jest skarbnicą pomysłów i rad dla swoich koleżanek. Sprawuje nadzór pedagogiczny nad przebiegiem zajęć edukacyjnych.

Mimo ogromnej wiedzy, ciągle podnosi kwalifikacje uczestnicząc w wielu kursach, szkoleniach i warsztatach. Sama również prowadzi szkolenia dla kadry pedagogicznej Jodłowego Zakątka.

null
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO MGR KATARZYNA PAŁATOWSKA
Mgr Katarzyna Pałatowska
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
W przedszkolu Jodłowy Zakątek prowadzi grupę Lisków. Z ogromnym zaangażowaniem wspiera „swoje” maluszki w zdobywaniu nowych umiejętności i pokonywaniu własnych ograniczeń. W pracy z dziećmi łączy  klasyczne metody pracy z edukacją przez sztukę: muzykę, małe formy dramy, formy plastyczne. Jest osobą ciepłą i wrażliwą na potrzeby dzieci. Szuka drogi do każdego przedszkolaka z osobna. Patrząc na swoich podopiecznych przez pryzmat grupy, pomaga każdemu dziecku poczuć się dobrze wśród rówieśników. Praca Pani Kasi z wykorzystaniem środków artystycznego wyrażania siebie, przynosi widoczne efekty w sferze rozwoju emocjonalnego oraz pomaga budować prawidłowe relacje rówieśnicze.

Pani Katarzyna ciągle podnosi swoje kompetencje i umiejętności, uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach, m.in.:

 • „ Matematyka na wesoło. Rozwijanie kompetencji matematycznych u dzieci”
 • „Wykorzystanie materiałów dydaktycznych w nauczaniu języka angielskiego w przedszkolu”
 • „MAKATON Program Rozwoju Komunikacji” – I stopień
 • „Praca z dzieckiem zdolnym w edukacji przedszkolnej”
 • „Animator zabaw dla dzieci”

Wykształcenie:

 • Szkoła muzyczna I stopnia, instrument: fortepian
 • Studia I stopnia, specjalność: pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna
 • Studia II stopnia, specjalność: terapia pedagogiczna z edukacją włączającą
 • Obecnie w trakcie studiów podyplomowych, kierunek: Edukacja i rehabilitacja osób z niepełnosprawnością intelektualną i autyzmem

null
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO MGR ANGELIKA FORDYMA
Mgr Angelika Frodyma
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Pani Angelika w swojej pracy pedagogicznej kieruje się zasadą, że dziecko musi dostać tyle czasu, ile rzeczywiście potrzebuje. Niezwykłą cierpliwością, intuicją pedagogiczną i pogodnym usposobieniem jest w stanie zaskarbić sobie zaufanie każdego malucha. Dzięki wrażliwości, empatii i postawie szacunku do dziecka Pani Angelika buduje w Nim przekonanie, że Ono – Dziecko jest bardzo ważne. W procesie dydaktycznym aktywnie wspiera swoich małych podopiecznych w odkrywaniu radości, jaką daje zdobywanie wiedzy i nowych umiejętności oraz przekraczanie dotychczasowych granic własnych możliwości.

Pani Angelika doskonali swój warsztat pracy uczestnicząc w kursach i szkoleniach, m.in.:

 • „Bajkowo – filmowo”
 • „Wstęp do sensoplastyki”
 • „Ceramika”
 • „Terapia behawioralna dzieci z autyzmem”
 • „MAKATON (znaki i symbole)”

Wykształcenie:

 • Studia I stopnia, specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne
 • Studia II stopnia, specjalność: Zintegrowana edukacja wczesnoszkolna i wychowanie przedszkolne i olgofrenopedagogika

null
NAUCZYCIEL WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO MGR ANNA SEROKA
Mgr Anna Seroka
Nauczyciel wychowania przedszkolnego
Pani Ania jest wychowawcą w grupie Sówek – to najstarsza grupa w Jodłowym Zakątku. Nasze Sówki przygotowują się do pracy w zerówce. Trochę mniej zabawy i trochę więcej pracy… Nad przebiegiem procesu przystosowania dzieci do wymagań szkolnych czuwa właśnie Pani Ania. Doświadczony pedagog wie, że dzieci w tym wieku potrzebują wyzwań edukacyjnych. Wyrozumiała Ciocia Ania odkrywa z Sówkami zakamarki wiedzy – oczywiście również poprzez zabawę.
null
POMOC NAUCZYCIELA MGR KASANDRA LEWANDOWSKA
Mgr Kasandra Lewandowska
Asystentka nauczyciela
Pełna ciepła i zaangażowana Pani Kasandra bardzo aktywnie wspiera Panią Kasię podczas pracy z Liskami. Jej intuicja pedagogiczna, wrodzona empatia i serdeczność sprawiają, że bezbłędnie odnalazła drogę do serduszka każdego małego Liska w Jodłowym Zakątku. Razem z nauczycielem uczy przedszkolaki wszystkiego, czego muszą się one nauczyć i wspiera je w trudnej wspinaczce na wyższe poziomy umiejętności. Podobnie jak Pani Kasia jest bardzo muzykalną osobą. Trudno się więc dziwić, że w grupie Lisków wszystko idzie śpiewająco.
null
POMOC NAUCZYCIELA MGR ALEKSANDRA FLIS
Mgr Aleksandra Flis
Asystentka nauczyciela
Pani Ola jest magistrem bezpieczeństwa wewnętrznego. W Jodłowym Zakątku pomaga Pani Angelice w opiece nad grupą Jeżyków. Bierze udział w przygotowywaniu materiałów do zajęć edukacyjnych, aktywnie wspiera Panią Angelikę podczas prowadzenia zajęć, pomaga Jeżykom w nabywaniu nowych umiejętności. Uśmiechnięta, cierpliwa i troskliwa Ciocia Ola zawsze znajduje wspólny język z dziećmi i jest doskonałą towarzyszką przy pracy i zabawie.
null
ASYSTENTKA SEKRETARIATU IZABELA PIÓRKOWSKA
Izabela Piórkowska
Asystentka sekretariatu
Pani Iza w przedszkolu Jodłowy Zakątek wspomaga dyrektora, kadrę pedagogiczną i specjalistów prowadzących zajęcia z przedszkolakami poprzez dbanie o właściwy obieg informacji i dokumentów oraz wykonywanie prac administracyjno-biurowych. Współpracuje także z terapeutami Poradni, koordynując terminarz zajęć w Przedszkolu. Każdy Przedszkolak zwracający się do Cioci Izy jest wysłuchany z należytą uwagą, a jego prośby są traktowane bardzo poważnie. Wszystkie przedszkolaki wiedzą, że Ciocia Iza zawsze pomoże:).  Jest osobą bardzo kompetentną, zawsze gotową udzielić pomocy i rady. Dba, aby wszyscy, zarówno dzieci, ich rodzice, jak i pracownicy, czuli się komfortowo i bezpiecznie w naszej placówce. Lubi podejmować nowe wyzwania i stale się rozwija.

Kluczową rolę w edukacj najmłodszych odgrywa nauczyciel. My to wiemy!

null

Niepubliczne PrzedszkoleJodłowy Zakątek

Nasze przedszkole powstało, aby stworzyć dzieciom optymalne warunki do zdobywania umiejętności i sprawności, które pozwolą im sprostać wymaganiom stawianym później w szkole. Zależy nam, aby każde dziecko czuło się u nas ważne i było szczęśliwe. Promujemy zdrowie, optymizm i zachowania przyjazne przyrodzie. Wspieramy w pokonywaniu trudności, uczymy tolerancji i szacunku wobec drugiego człowieka.
logo2_footer

Adres

05-126 Stanisławów Pierwszy

ul.Jodłowa 1

Telefon

508 414 525